Akademiet for den 3. alder

Du er her: Hjem > Velkommen > A3A - kort fortalt
menulink

A3A - kort fortalt


Akademiet for den 3. Alder
- for aktive og videbegærlige seniorer


Akademiet for den 3. Alder - A3A
A3A blev stiftet i 1987 som en forening af seniorer, der efter endt arbejdsliv ønsker nye udfordringer i et inspirerende med- og modspil med andre engagerede mennesker.

 Det er et forum med mulighed for fordomsfrie diskussioner og studier af emner af fælles interesser, dels i studiegrupper, dels ved Akademiets møder – hovedsagelig i dagtimerne.

Studiegrupperne er væsentlige for foreningen. Her har de respektive medlemmer siden starten drøftet diverse kulturelle, samfundsmæssige og naturvidenskabelige spørgsmål. De tilrettelægger selv drøftelserne og har oftest 5-10 deltagere, der mødes privat. Gruppens medlemmer vælger en koordinator og varetager selv de praktiske forhold.

Der er ca. 25 studiegrupper fordelt på emner som f.eks. ”Danmark i et åbent, globalt Samfund”, Ateisme og Religion”, ”Nyere Kunst”, ”Aktuelt teater”, ”Velfærd i fremtidens Danmark” og ”Arkitektur og kultur”.

Medlemmerne bidrager aktivt til drøftelsen i den pågældende studiegruppe. Nogle grupper er fuldtegnede, mens andre er åbne for tilgang af nye medlemmer. Grupperne er meget forskellige og kan inspirere hinanden, særligt i forbindelse med medlemsmøderne, hvor de enkelte studiegrupper efter tur redegør for deres aktiviteter.

 Herunder drøftes også forslag til nye eller parallelle studiegrupper, og der kan arrangeres seminarer, hvor man kan drøfte et udvalgt tema på tværs af grupperne.
Foreningen arrangerer medlemsmøder 7-8 gange årligt.

 Hertil inviteres foredragsholdere udefra, ofte fremtrædende specialister eller personer med særlige erfaringer fra erhvervsliv, forskning, humanistiske miljøer eller det offentlige.

 Et medlemsmøde kan også bestå i besøg på en virksomhed, forskningsinstitution eller lignende.

 Hvert år arrangeres et sommerseminar, der er et heldagsmøde, hvor et udvalgt tema præsenteres og debatteres
Medlemsmøderne giver mulighed for at stifte bekendtskab med andre af Akademiets medlemmer, herunder bl.a. i forbindelse med fælles spisning efter medlemsmøderne for de, der ønsker at deltage.

Administrationen af Akademiet udføres af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, som har ansvaret for information og de fælles mødeaktiviteter, m.v. Der udsendels et medlemsbrev fire gange årligt.

Medlemskab
Foreningen er åben for medlemmer, der ønsker at deltage aktivt i foreningens aktivitet.

Det er en betingelse, at man er frigjort fra fuldtids erhvervsarbejde.
De fleste medlemmer kommer fra hovedstadsområdet, og medlemsmøderne afvikles normalt i Kildeskovshallen i Gentofte.

Du er velkommen til at kontakte bestyrelsens medlemmer eller sekretæren for yderligere oplysninger.

Du er også velkommen til helt uforpligtende at deltage i et par medlemsmøder for på den måde at stifte nærmere bekendtskab med foreningen.

Indmeldelsesskema findes på hjemmesiden eller kan rekvireres i sekretariatet:

v/Kjeld Kragelund
Telefon 2124 2326
E-mail: a3alder@gmail.com 

 

« forrige  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple
Template by CMSimple modified by Kjeld Kragelund
Login