Kalender

 

Her er en samlet oversigt over de pt. planlagte fælles arrangementer i regi af A3A. Møderne i de enkelte studiegrupper fastlægges af studiegrupperne. Oplysninger om disse møder kan fås ved henvendelse til kontaktpersonen, der fremgår af oversigten over studiegrupper.

A3A's normale mødested:
 

 

  Kildeskovhallen,

  Adolphsvej 25,

  2820 Gentofte, 

  Mødesalen

  indgang F

 

 

 

 

 

 

Kalender 2019


Onsdag den 4. december kl. 15

H. C. Andersen v/Leif E Nielsen
Medlem og tidligere formand for A3A Leif E. Nielsen vil med udgangspunkt i rejser og besøg på steder, hvor H.C. Andersen har opholdt sig, fortælle om hans opvækst, liv og store internationale betydning som en af verdens mest kendte eventyrforfattere.

Han vil endvidere komme ind på den kontroversielle teori om, at H.C. Andersen i virkeligheden var biologisk søn af komtesse Elise Ahlefeldt-Laurvig og prins Christian Frederik, den senere kong Christian VIII. Tesen er fremført af tidl. rektor for Slagelse Gymnasium og historiker Jens Jørgensen, der i 1987 skrev bogen ”H.C. Andersen - En sand myte”. Jens Jørgensen har for nyligt skrevet et mere udbygget værk, hvor teorien gentages og underbygges. Kan man og er der grundlag for at pille ved myten om H.C. Andersens ophav og opvækst?


Onsdag den 22. januar kl. 14

Generalforsamling i A3A

og efterfølgende kl. 15:

De 17 FN-verdensmål v/Steen Hildebrandt
Verdensmålene, FN’s 17 bæredygtighedsmål, er ved at udvikle sig til en bevægelse. Verdensmålene er en katalysator, hvis virkninger breder sig over den ganske verden. Og det er der i den grad behov for.

Professor Steen Hildebrandt, Aarhus Universitet, taler om det danske bæredygtige velfærdssamfund og om den rolle, som verdensmålene spiller i den forbindelse. Og på den baggrund taler han også om verdensmålene generelt, deres baggrund, indhold og perspektiver.

Som redaktør på bogen ”Bæredygtig Global Udvikling – FN´s 17 verdensmål i et dansk perspektiv” er han i Danmark en toneangivende og dagsordenssættende stemme på området.


Lørdag den 22. februar kl. 10.15-14.45

Temadag med Folkeuniversitetet: Myter og realiteter om mad
Nærmere oplysninger følger.


Onsdag den 4. marts kl. 15

"Der hvor ingen andre kommer". Erfaringer fra arbejdet i Kirkens Korshær v/Helle Christiansen
Ghetto er blevet et ord i debatten, der definerer bestemte områder, men i grunden lever de fleste danskere i ghettoer. Det betyder, at vi lever, går i skole, uddanner os, arbejder, udfolder interesser sammen med mennesker, der ligner os selv. Der er synlige eller usynlige adskillelser imellem os, og vi ser ofte ikke hinanden og hinandens liv. Det tærer på sammenhængskraften og tilliden, for når vi ikke mødes, danner vi os forestillinger – ofte negative – om ”de andre”.

Kirkens Korshær har varmestuer, herberger for hjemløse, rådgivnings- og familiestøttende arbejde med ansatte medarbejdere i ca. 30 byer i Danmark, og det sociale arbejde hviler på blandt andet overskud fra driften af ca. 250 genbrugsbutikker, som drives af frivillige medarbejdere. På baggrund af sine erfaringer vil chefen for Kirkens Korshær give et aktuelt billede af mennesker i Danmark.