Kalender

 

Her er en samlet oversigt over de pt. planlagte fælles arrangementer i regi af A3A. Møderne i de enkelte studiegrupper fastlægges af studiegrupperne. Oplysninger om disse møder kan fås ved henvendelse til kontaktpersonen, der fremgår af oversigten over studiegrupper.

A3A's normale mødested:
 

 

  Kildeskovhallen,

  Adolphsvej 25,

  2820 Gentofte, 

  Mødesalen

  indgang F

 

 

 

 

 

 

Kalender 2019


Onsdag den 2. oktober kl. 15

Det danske sundhedsvæsen og det forbistrede IT v/Niels Rossing
Mød op og få styr på fup og fakta i den hidsige debat om IT i det danske sundhedsvæsen. Niels Rossing, der er fhv. overlæge, fhv. IT direktør i Hovedstadens Sygehusfællesskab (HS), giver ud fra oplevelser fra implementeringen af Sundhedsplatformen i hovedstadsregionens hospitaler et strejf gennem 90 års dataopsamling og -anvendelse i medicinens tjeneste: fra folkeregister over digitale patientregistre og kvalitetsdatabaser til biobank og kunstig intelligens og ”personlig medicin”.

Med eksempler causerer Niels endvidere over digital kommunikation af korrekt information til rette vedkommende og på tværs af sundhedsvæsenets sektorer: Fra de første elektroniske recepter og udskrivningsbreve over henvisningshoteller til hjemmemonitorering, telemedicin og de elektroniske patientjournaler.

Hvorfor er det så svært? Hvem er aktørerne? Hvordan går det i Danmark sammenlignet med situationen i udlandet? 


Lørdag den 2. november kl. 10.15-14.45

Temadag med Folkeuniversitetet: Tillidskrise i demokratiet - Populismens fremmarch
Fælles temadag med Folkeuniversitetet. Er demokratiet i krise? Har borgerne helt mistet tilliden til de folkevalgte?

Claus Christoffersen lægger ud med et idehistorisk rids over demokratiet og populismen. Anna Libak giver dernæst sit bud på, hvad populisme er, og diskuterer, hvad der giver populisterne vækst og styrke, og hvordan det etablerede system udfordres af og reagerer på populismen. Lisbeth Knudsen vil tale om demokratiet i krise, og hvilke løsninger der er. Færre deltager i politiske debatter og flere har politikerlede - hvordan kommer vi det til livs og får flere til at engagere sig? Jens Rohdefortsætter i samme spor og mener, vi bliver nødt til at starte et demokratisk oprør: "Hvad vil vi overlevere til vores børn? Flertalstyranni eller mindretalsbeskyttelse, tillid eller mistillid, samling eller splittelse om vores demokratiske institutioner?"

Yderligere information og tilmelding på

https://www.fukbh.dk/program/saerarrangementer/tillidskrisen-i-demokratiet-populismens-fremmarch.aspx

Hold 1108. Sted: Søndre Campus, 2300 København S. - Njalsgade 120-140, 2300 Kbh. S, lokale  23.0.50 (bygning 23, stuen)
Pris: 345 kr. (prisen er inkl. croissant, sandwich, vand og kaffe/te).


Onsdag den 6. november kl. 13-16

Besøg i Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, H.C. Andersens Boulevard 35, Kbh. V.
Vi besøger de gamle berømte lokaler, hvor professor emerita Bente Rosenbeck holder foredrag om videnskab og køn. Et tema hun har beskæftiget sig med hele sin akademiske karriere og bl.a. skrevet den prisbelønnede bog: Har Videnskaben køn? Kvinder i Forskning. Museum Tusculanum Forlag 2014. Aktuelt er endvidere hendes kronik: ”Videnskabernes herreværelser” fra Weekendavisen 23. november 2018. Professor emeritus Niels Kærgaard vil endvidere fortælle om Videnskabernes Selskab og lokalerne samt holde et kort indlæg om kvindelige økonomer og Københavns Universitets ligestillingspolitik.

Undervejs serveres gratis kaffe og kage med efterfølgende samtale. Deltagelse kræver tilmelding a3alder@gmail.com 

Onsdag den 4. december kl. 15

H. C. Andersen v/Leif E Nielsen
Medlem og tidligere formand for A3A Leif E. Nielsen vil med udgangspunkt i rejser og besøg på steder, hvor H.C. Andersen har opholdt sig, fortælle om hans opvækst, liv og store internationale betydning som en af verdens mest kendte eventyrforfattere.

Han vil endvidere komme ind på den kontroversielle teori om, at H.C. Andersen i virkeligheden var biologisk søn af komtesse Elise Ahlefeldt-Laurvig og prins Christian Frederik, den senere kong Christian VIII. Tesen er fremført af tidl. rektor for Slagelse Gymnasium og historiker Jens Jørgensen, der i 1987 skrev bogen ”H.C. Andersen - En sand myte”. Jens Jørgensen har for nyligt skrevet et mere udbygget værk, hvor teorien gentages og underbygges. Kan man og er der grundlag for at pille ved myten om H.C. Andersens ophav og opvækst?