Kalender

 

Her er en samlet oversigt over de pt. planlagte fælles arrangementer i regi af A3A. Møderne i de enkelte studiegrupper fastlægges af studiegrupperne. Oplysninger om disse møder kan fås ved henvendelse til kontaktpersonen, der fremgår af oversigten over studiegrupper.

A3A's normale mødested:
 

 

  Kildeskovhallen,

  Adolphsvej 25,

  2820 Gentofte, 

  Mødesalen

  indgang F

 

 

 

 

 

 

Kalender 2021


 


Onsdag den 8. september kl. 15

 Hvordan skabes et arkitektonisk værdifuldt bymiljø? v/Jep Loft 

Alt for meget nybyggeri yder efter Jep Lofts mening ikke de danske byer retfærdighed. Når nye bygninger skyder op i gamle byområder, er de alt for ofte en forringelse af byen i forhold til de ældre huse, de ligger op ad, og nye byområder er mere kendetegnet ved monotoni, tilknappethed og knaldhårde overflader end ved et hyggeligt og rart bymiljø, hvor mennesker i kød og blod har lyst til at opholde sig. I sit foredrag vil Jep Loft fremsætte en række påstande, om den uheldige, ja direkte skadelige udvikling i arkitekturen de seneste årtier. Dette vil blive dokumenteret med billedmateriale.

Jep Loft er uddannet cand.scient. i matematik og datalogi og cand.jur. fra Københavns Universitet og har haft ledende stillinger i bl.a. IBM og A.P. Møller. Han er formand for Arkitekturoprøret siden 2019 og er forfatter til bøgerne ”Ledelse på Afveje ” (2021) og ”Dylan på Dansk” (2020).


Onsdag den 13. oktober kl. 15

 Kønsrelateret vold i internationalt perspektiv” v/Mikael Barfod
Hvad er verdens største forbrydelse? Nej det er ikke narko, røveri eller hvidvaskning. Det er kønsrelateret vold - ofte hjemlig vold. Selv ikke højt udviklede samfund som Danmark har styr på denne vold. Det er udbredt i stort set hele verden på tværs af kulturer, religioner og samfundslag. Corona- og andre kriser har givet sig udslag i øget hjemlig vold. Det er svært at bekæmpe kønsrelateret vold, men det kan lade sig gøre, hvis vi forstår de grundlæggende problemer.

Mikael Barfod har igennem en menneskealder arbejdet med internationale forhold i regi af FN og EU og senest som visiting professor på Huddersfield Universitet, hvor han arbejder med kønsbaseret vold i verden.


Lørdag den 13. november kl. 10.15-14.45

 Første år med Biden

Fælles temadag med Folkeuniversitetet, hvor vi stiller skarp på USA efter Trump.

Vær med når Niels Bjerre-Poulsen, Mette Nøhr Claushøj og Astrid Berg sætter fokus på amerikansk politik og det første år med Joe Biden som USA´s præsident. Er amerikansk politik tilbage til situationen fra før Trump, eller kan uret ikke mere stilles tilbage?

Program:

Kl. 10.15-11.00: Demokratidebatten og oppositionen (lektor, ph.d. Niels Bjerre-Poulsen, Syddansk Universitet)
Kl. 11.00-11.15: Pause
Kl. 11.15-12.00: Den amerikanske udenrigs- og sikkerhedspolitik og forandringer i den politiske kultur (Niels Bjerre-Poulsen)
Kl. 12.00-13.00: Pause
Kl. 13.00-13.45: Første år med Biden. Master of International Affairs, American Politics & Ethics Mette Nøhr Claushøj i samtale med journalist Astrid Berg om amerikansk politik i det første vigtige år efter Trump 
Kl. 13.45-14.00: Pause
Kl. 14.00-14.45: Samtalen fortsat

Yderligere information og tilmelding til Folkeuniversitet
https://www.fukbh.dk/program/historie/historie/forste-ar-med-biden

Sted: Søndre Campus, Njalsgade 120-140, 2300 København S,
Pris: 300 kr. – Bemærk: Der er ingen forplejning eller kaffe.