Akademiet for den 3. alder

Du er her: Hjem > Kalender
menulink

Kalender

 

Her er en samlet oversigt over de pt. planlagte fælles arrangementer i regi af A3A. Møderne i de enkelte studiegrupper fastlægges af studiegrupperne. Oplysninger om disse møder kan fås ved henvendelse til kontaktpersonen, der fremgår af oversigten over studiegrupper.

A3A's normale mødested:
 

 

  Kildeskovhallen,

  Adolphsvej 25,

  2820 Gentofte, 

  Mødesalen

  indgang F

 

 

 

 

 

 

Kalender 2018


Onsdag den 23. januar kl. 14

Generalforsamling i A3A efterfulgt af

Foredrag: "Økonomer i Regering" v/Niels Kærgaard

Tidligere overvismand Niels Kærgårds indlæg vil dels handle generelt om økonomernes rolle i dansk politik - fagets storhed og fald - og dels om nogen af de økonomer, som har spillet en central rolle i dansk politik mellem 1. verdenskrig og i dag. Hvem var de, hvad tænke de, og hvordan ville de passe ind i dagens politik? Indlægget kommer i forlængelse af, at Niels Kærgård, Jørgen Hansen (tidligere direktør for Industrirådet) og Jens Thomsen (tidligere nationalbankdirektør) har redigeret en samling portrætartikler om økonomer, der er blevet ministre. Det er en bog skrevet af økonomer, som har kendt den minister, man portrætterer, eller som har et særligt forhold til vedkommende.  Bogen udkommer i efteråret 2018.

Onsdag den 6. februar kl. 16 

Besøg og rundvisning på Københavns Rådhus v/Joyce C Svensson

Fuldmægtig Joyce Cameron Svensson fra Borgerrepræsentationens Sekretariat elsker og kender rådhuset indefra, og hun vil forestå en spændende gennemgang af hele rådhuset uden om alle de officielle ture.

Og sikke en guide! Jeg troede, at jeg kendte rådhuset og dets arkitekt og historie – var der ofte i embedsmedfør, men jeg skal love for, at der var så meget mere historie og arkitektur! Fortæller Randi Mortensen begejstret efter en tidligere særomvisning. 

Max deltagerantal på 20. Rundvisningen er fuldtegnet.


Lørdag den 23. februar kl. 10.15-14.45

Temadag med Københavns Folkeuniversitet: Kampen om kloden
Klimaet ændrer sig, og overalt er CO2-indholdet i atmosfæren stærkt forøget. Danmark oplever varme somre og voldsomme skybrud, og udlandet melder om alt fra omfattende tøre til oversvømmelser og smeltende iskapper.

Temadagen afdækker årsager og virkninger og undersøger mulige løsninger.

Pris: 330 kr. inkl. en sandwich, en vand og kaffe/the.
Sted: Søndre Campus, Njalsgade 120-148, København S

Tilmelding direkte til Folkeuniversitetet se: 

https://www.fukbh.dk/program/saerarrangementer/


Onsdag den 6. marts kl. 15

Konfliktmægling v/adjunkt Lin Adrian

Lin Adrian arbejder til daglig med konfliktmægling, konflikthåndtering og forhandling og interesserer sig særligt for, hvordan konflikter kan løses på en hensigtsmæssig måde. Hun ser sproget som en afgørende indgangsvinkel til at forstå og sætte ord på det, som foregår under overfladen. Herved kan vi udvide vores forståelse af det juridiske univers betydeligt.

Lin Adrian har skrevet en håndbog om mægling, og hun er hyppig oplægsholder og underviser i emnet.


Onsdag den 3. april kl. 15

På offerets side v/Anne Birgitte Stürup

Anne Birgitte Stürup er i løbet af sin 45-årige karriere blevet en af de mest erfarne anklagere herhjemme. Anne B Stürup vil i sit foredrag fokusere på sine betragtninger om, hvorfor mennesker bliver kriminelle, og om vi behøver at være bange for kriminalitet. Stürup forventes også at fortælle om sin formentlig mest kendte sag om Amagermanden, hvor der i december 2011 faldt dom, og hvorved 25 års brutale voldtægter, drab og røverier var slut. Er aktuel med bogen “På ofrenes side – En anklagers liv” (marts, 2018).


« forrige  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple
Template by CMSimple modified by Kjeld Kragelund
Login