Fælles oplevelser

 


I årets løb byder A3A på en række arrangementer, hvor medlemmerne får mulighed for at mødes og dele oplevelser på tværs af studiegrupperne.

Medlemsmøder - spændende foredrag efterfulgt af en hyggelig middag
I løbet af et år afholdes 6 til 8 større medlemsmøder, hvor en foredragsholder giver medlemmerne indblik i et aktuelt emne, en bogudgivelse eller en vinkel på noget af det, der bliver diskuteret i studiegrupperne. Temaerne spænder vidt og har for eksempel budt på emner som ’Lobbyisme’, ‘Københavns udvikling siden voldenes fald’ og 'Flygtninge i Verden og Danmark'.

Den første time går med selve foredraget, og efter en lille pause er der lejlighed til at spørge og gå i dialog med foredragsholderen.

Arrangementerne slutter gerne med, at en studiegruppe fortæller om gruppens aktiviteter. Herved får vi indblik i de forskellige studiegruppers arbejde. Gruppernes koordinatorer fortæller, hvad grupperne arbejder med, og hvordan møderne foregår, så andre medlemmer kan se, om de har lyst til at melde sig ind i gruppen. 

Der vil her også være en præsentation af ideer og forslag til nye studiegrupper eller seminarer, som nogen måtte have lyst til at etablere eller være deltager i.

Bagefter er der mulighed for at spise middag sammen, hvor vi fortsætter diskussionerne og hygger os.

Ekskursion - fælles oplevelser for alle medlemmer

Den årlige ekskursion giver medlemmerne adgang til fællesoplevelser, hvor arrangørerne har sørget for, at vi kommer bag kulisserne, lytter til eksperterne og udforsker hemmelige ruter.

Vi har fx været på virksomhedsbesøg på Novo Nordisks hovedsæde i Bagsværd, og vi har besøgt det nye hovedsæde for Dansk Industri på Rådhuspladsen i København, den nye og moderne kontorbygning blev gennemgået, og der blev givet en orientering om Dansk Industri's opbygning og arbejdsopgaver. Landbrugets hovedsæde på Axelborg har ligeledes været besøgt, og her vi fik præsenteret og debatteret landbrugets produktion og rolle i samfundet.

Af mere kulturelle besøg har vi været på rundvisning på Garderhøjfortet i Gentofte, ligesom en række medlemmer har været på en spændende særomvisning på Københavns Rådhus med fortællinger om dets historie og arkitektur.

Sommerseminaret - frugten af en studiegruppes arbejde
På det årlige sommerseminar præsenterer en studiegruppe resultatet af sit arbejde gennem længere tid. Der er sat en hel dag af til en række indlæg fra gruppens medlemmer, der kædes sammen af det fælles tema. Dagen begynder klokken 10. Midtvejs holder vi en hyggelig frokost, hvor vi diskuterer indlæggene. Om eftermiddagen holder gruppen endnu et par temaindlæg, inden vi runder af med en sammenfatning klokken 16.

Det står alle medlemmer af A3A frit for at tage initiativ til nye seminarer. Skriv til sekretæren om dine ideer og tanker.